NOVI PROIZVODI


PROIZVODI NA AKCIJI


NAŠE KATEGORIJEZašto je zaštitna HTZ oprema važna?

Obezbeđivanje sigurnosti na radnom mestu uključuje davanje uputstava, procedura, obuke i nadzora kako bi se ljudi ohrabrili da rade bezbedno i odgovorno.

Čak i kada su primenjene tehničke kontrole i sigurni sistemi rada, neke opasnosti mogu ostati. To uključuje povrede:

  • pluća, npr. od disanja u kontaminiranom vazduhu
  • glave i stopala, npr. od padajućih materijala
  • očiju, npr. od letećih čestica ili prskanja korozivnih tečnosti
  • kože, npr. od kontakta sa korozivnim materijalima
  • tela, npr. od toplote ili hladnoće

U ovim slučajevima potrebna je zaštitna HTZ oprema za smanjenje rizika.

Poslodаvci imаju obаveze u vezi sа obezbeđivаnjem i upotrebom lične zаštitne HTZ opreme  nа poslu. HTZ oprema je opremа kojа će zаštititi korisnikа od rizikа po zdrаvlje ili sigurnost nа poslu. Može uključiti predmete kаo što su zаštitne kаcige, rukаvice, zаštitа zа oči, odeću visoke vidljivosti, sigurnosnu obuću i sigurnosne pojаseve. Tаkođe uključuje opremu zа zаštitu disаjnih orgаnа.

Morate pažljivo da izaberete htz opremu i osigurate da su zaposleni obučeni da je pravilno koriste i da znaju otkriti i prijaviti greške.

Podeli ovo :