BESPLATNA ISPORUKA
ZA PORUDŽBINE IZNAD 8,000 RSD
PONUDA VIŠE OD 1,000 PROIZVODA
SVETSKI POZNATIH PROIZVOĐAČA
ISPORUKA 231 RSD
NA TERITORIJI CELE SRBIJE

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket i pregledate ga detaljno. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja savetujemo Vam da ga ne preuzimate . U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate putem sajta, telefonom na broj +381 65 8841515 ili nam pošaljite e-mail na adresu [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili preuzimanje pošiljke. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem sajta, pozovete telefonom na broj +381 65 8841515, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima na adresu [email protected] i opišete detalje reklamacije. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. Poslaćemo kurirsku službu da preuzme robu od vas a vama poslati poručeni proizvod.

Kupac takođe može da izjavi reklamaciju zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac može da izjavi reklamaciju preuzimanjem obrasca za reklamaciju koji će popuniti i uz koji će priložiti eventualne dokaze o nesaobraznosti na primer u vidu fotografije i slično. Uredno popunjen obrazac treba poslati na Email [email protected] ili kontaktirati na telefon 0658841515, ili ga lično doneti u sedište prodavca. Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca je u obavezi da kupcu potvrdi prijem reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema. Prodavac će odlučiti o reklamaciji kupca najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko ne primi robu u navedenom roku, bez odlaganja će o tome obavestiti Kupca uz obavezu Prodavca da navede rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko je reklamacija osnovana i dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu bez odlaganja, uplatom na tekuči račun ili je zameniti za isti ili na zahtev kupca za drugi artikal iste ili veće cene uz doplatu . Takođe, u slučaju odbijanja reklamacije prodavac je dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja sporova vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Obaveza potrošača je da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe. Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog čuvanja i sl.

Proizvod koji se salje na reklamaciju mora biti čist, uz uredno popunjen reklamacioni list i spakovan racun ili drugi dokaz o kupovini.

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU

Podeli ovo :